PRIVACY

This Generation - Privacy statement

This Generation verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door This Generation.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt This Generation persoonsgegevens?

This Generation verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Leden en vrijwilligers van This Generation
  • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij This Generation of ooit een lidmaatschap hebben gehad
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad


Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Bij This Generation zijn de penningmeester en de secretaris de verwerkingsverantwoordelijken.

Waarvoor verwerkt This Generation persoonsgegevens?

Als je lid wilt worden van This Generation of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid. Als je eenmaal lid of relatie van This Generation bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens van je: je naam, adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, stemsoort en mailadres. Dit bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over aan het lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. Bijvoorbeeld om je te informeren over de activiteiten van onze zanggroep.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bij This Generation gaat het alleen om de inning van contributies en uitbetalen van vergoedingen.

Verwerkt This Generation ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. This Generation verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Hoe gaat This Generation met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt. Meer concreet betekent dit dat we persoonsgegevens bewaren gedurende de duur van je lidmaatschap. Daarna bewaren we je persoonsgegevens nog maximaal zeven jaar in de financiële administratie teneinde aan de wettelijke verplichtingen op dit punt te kunnen voldoen.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Enkel de penningmeester en de secretaris hebben toegang tot de persoonsgegevens van de leden en vrijwilligers.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor de groep met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is This Generation gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens This Generation van mij verwerkt?

Dat kan niet, maar je kunt ervan uit gaan dat alleen de hiervoor genoemde gegevens worden verwerkt door de secretaris en de penningmeester.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door This Generation kun je terecht bij het bestuur. Natuurlijk kun je ook altijd contact opnemen met ons via privacy@thisgeneration.nl.

OPT-OUT

This Generation verwerkt alleen de hoogstnoodzakelijke persoonsgegevens en neemt slechts contact op met de leden voor activiteiten die voor alle leden van belang zijn, daarom is een opt-out niet van toepassing. Het niet deelnemen in de informatievoorziening is niet mogelijk omdat anders het lidmaatschap inhoudsloos wordt.

Wijzigingen privacybeleid

This Generation behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid en in dit privacystatement.

Geldrop, 7 december 2018